สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ep.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ที่มา : http://www.pdpc.or.th/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายาน 2565


ep.2 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา : http://www.pdpc.or.th/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายาน 2565


ep.3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา : http://www.pdpc.or.th/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายาน 2565


ep.4 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุุคคล

ที่มา : http://www.pdpc.or.th/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายาน 2565


ep.5 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา : http://www.pdpc.or.th/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กันยายาน 2565


โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด์

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (IMH)

INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

0-2865-0044 - 49

0-2410-4284

info@intermedthai.com


ใช้สิทธิภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Form

ส่งคำขอด้านข้อมูลของคุณไปยัง โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ผ่าน PDPA Form คำขอของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลด้านข้อมูลของ โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

PDPA Form คลิก


คู่มือการใช้ PDPA Form บุคคล

คู่มือการใช้ PDPA Form นิติบุคคล