Activities - รูปถ่ายของเรา (ภาพทั้งหมดนี้ถ่ายก่อน 1 มิถุนายน 2565)


 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภายใน สน.พระโขนง ประจำปี 2561 ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ ได้รับเขิญให้เข้าเรียนหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่น 2 ของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

  หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ อาทิเช่น ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ฯพณฯ อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาล องครักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี อีกตำแหน่ง

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล กับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผ่านทาง พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ แพทยสภา และ เลขาธิการ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

  ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จะได้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการกิจกรรมแพทย์อาสา กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและโรงพยาบาลคุณธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเกียรติให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี ในงานการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี "วันรพี พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" จัดโดย ศาลแขวงสมุทรปราการ สำนักศาลยุติธรรมภาค 1 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้พิพากษา ข้าราชการตุลาการ และผู้ประนีประนอมประจำศาล ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง, ข้าราชการตำรวจ สน.พระโขนง และ พ่อค้าประชาชน ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สน. พระโขนง

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) อาทิเช่น คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งฯ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน), น.อ.วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมงานพิธีฉลองมงคลสมรสของลูกสาว พล.อ. วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าเยี่ยมคารวะ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถนนพหลโยธิน ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสถาปนาหน่วยทหารพราน ครบรอบปีที่ 40 และ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 14 จังหวัดกาญจนบุรี

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณสุวงศ์ แย้มสอาด ประธานโรงพยาบาลแพทย์รังสิต, คุณชัยนันท์ แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง ประธานกรรมการแพทย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัด ปทุมธานี ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด