ปฏิทินกิจกรรม

30 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ : 30 เมษายน 2565

สถานที่ : โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่นเกล้า) ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

ที่อยู่ : 94 ถนนราชชนนี แขวงบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700