ปฏิทินกิจกรรม

23 เมษายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ : 23 เมษายน 2563

สถานที่ : บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160