ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ IR

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว ศิริลักษณ์ ระหงษ์

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : (02) 865-0044 ต่อ 4000

โทรสาร : (02) 410-4756

E-mail : sirilux.r@intermedthaicom