Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) เป็นตัวแทน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง มอบเงินสนับสนุน ผ่านทาง พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรังปรุงพื้นที่ของ สน.พระโขนง ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ร่วมรดน้ำขอพร พล.ต.ต. มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น. 5) เนื่องในโอกาส งานประเพณีสงกรานต์ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ร่วมรดน้ำขอพร พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เนื่องในโอกาส งานประเพณีสงกรานต์ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมงานทำบุญสงกรานต์ประจำปี ของ สน.พระโขนง พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สน.พระโขนง

   ทั้งนี้ ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ อีกตำแหน่งด้วย

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง), พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง พร้อม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง และ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พระโขนง

   รายละเอียด