Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ กราบเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ที่ได้รับเลือกให้เป็น นายกสโมสรโรตารีวังทองหลาง คนใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง), พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง พร้อม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง และ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พระโขนง

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ได้รับเขิญให้เข้าเรียนหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นำโดย คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)ประธานกรรมการสถาบันฯ

   หลักสูตร วธอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนที่ทันเหตุการณ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   พร้อมคณะฯ อาจารย์ กุลวดี ศิริภัทร์ และ คุณธนากร กัลยาณมิตร ร่วมพิธีใหญ่ปิดทอง พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

   พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระประธานของวิหารหลวงแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน แต่ชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อโต" ส่วนคนจีนก็จะเรียกว่า "ซำปอกง" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย สร้างสมัย รัชกาลที่ 3

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ในฐานะ กรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ โดยมี คุณหญิง อุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้มาร่วมประชุมอื่นๆ อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มศว. ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น

   ทั้งนี้ ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ อีกตำแหน่งด้วย

   รายละเอียด

  • กิจกรรม

   ทีมหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ พร้อมให้บริการเชิงรุก แล้วค่ะ

   "โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ ไม่ได้ให้ลูกค้าแค่การบริการ ; แต่ให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า"

   รายละเอียด