Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการโครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน และรับประกาศเกียรติคุณเนื่องจากการสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 2560 ที่ผ่านมา

  โครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้น เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วยดูแลเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กข้างถนนให้ได้รับการศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สืบต่อไป

  รายละเอียด

กิจกรรม

พร้อมครอบครัว เข้าเยี่ยมคารวะ พี่หรั่ง-พล.อ. วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม และภริยา ณ สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย

รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี และอดีตประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยความชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าเยี่ยมเยียน พี่ป๊อด-สุทธิ สุธีวงศ์ ผู้บัญชาการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมชมการบริหารจัดการในเรือนจำ ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ มากมาย

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มเครื่องหมายกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ถนนพหลโยธิน

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ชิงถ้วยรางวัล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ Blu-O เมกา บางนา

  รายละเอียด