Activities - รูปถ่ายของเรา (ภาพทั้งหมดนี้ถ่ายก่อน 1 มิถุนายน 2565)


 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาล องครักษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย รรท.รอง ผบช.ตชด. ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

  กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาล องครักษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคาร 1 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาล องครักษ์ เข้าเยี่ยมคารวะพล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พ.ต.อ.ทิวธวัช นครศรี รรท.ผบก.พฐก. ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศนียบัตร โครงการ Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering #2 จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  โครงการนี้เป็นความร่วมมือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยมี คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมบริหารโครงการฯ

  เพื่อผลักดันธุรกิจชั้นนำของประเทศ ในด้านต่างๆ เข้าอบรมการวางแผนธุรกิจ กฎหมาย การเงิน การลงทุน กลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลำดับต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ของ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง โดยมีบุตรหลานข้าราชการตำรวจและชุมชมในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สำนักงานรัฐมนตรีฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการ โครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 2560

  โครงการลูกเสือ Ticket To Life (TTL) Thailand สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นโครงการที่ใช้กระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วยดูแลเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กข้างถนนให้ได้รับการศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธาน โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก พ.อ. รชต วงษ์อารีย์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ณ กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระราม 6 ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้บริหารระดับสูง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ และ ร่วมงาน Amata Beyond 2018 Exhibition "Towards Smart City" ซึ่งจัดที่ Amata Castle จังหวัดชลบุรี

  Amata Beyond Exhibition เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทอมตะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีสำหรับลูกค้า คู่ค้า นักลงทุนจากต่างประเทศ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เพื่อทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

  บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีสายการผลิตในเมืองอุตสาหกรรมอมตะ ตลอดจนบริษัทในเครืออมตะและคู่ค้าของอมตะ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆในงาน รวมถึงการแนะนำโครงการในปัจจุบันและโครงการใหม่ของอมตะอีกด้วย

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ร่วมมอบเงินสมทบทุน โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลมเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการ “ก้าวคนละก้าว”นี้ มีกำหนดการวิ่งตามเส้นทางจาก อ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร ซึ่งตั้งเป้ายอดบริจาคเงินไว้ที่จำนวน 700 ล้านบาทเพื่อนำเงินไปมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สืบไป

  รายละเอียด