Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  เข้าพิธีรับประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้าราชการตำรวจนครบาลของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) จาก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1

  รายละเอียด

  กิจกรรม

  ได้รับเชิญเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายสมมาตร สังขพันธ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ข้อบังคับแนวปฏิบัติ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก (World Organization of the Scout Movement Asia-Pacific Support Centre)

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมรณรงค์ โครงการการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านทาง แอปพลิเคชัน โปลิศ ไอเลิร์ต ยู (Police i lert U) ซึ่ง เป็น mobile application สำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุไปยัง War Room ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง และจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือและให้บริการได้ทันที

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมสนับสนุนและเปิดโครงการฝึกอบรมเยาชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รุ่นที่ 365

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการและตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสำคัญต่างๆ ณ ห้องปารุสกวัน 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา

  รายละเอียด