Activities - รูปถ่ายของเรา (ภาพทั้งหมดนี้ถ่ายก่อน 1 มิถุนายน 2565)


 • กิจกรรม

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  มีผู้มาร่วมประชุม อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ รศ.นพ. โยธิน เบญจวัง ประธานฝ่ายการแพทย์ศาสตร์ศึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมูลนิธิฯ มีมติแต่งตั้ง ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ให้เข้ารับตำแหน่ง รองประธาน มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในลำดับต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ทีมหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ พร้อมให้บริการเชิงรุก แล้วค่ะ

  "โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ ไม่ได้ให้ลูกค้าแค่การบริการ ; แต่ให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า"

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) เป็นตัวแทน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง มอบเงินสนับสนุน ผ่านทาง พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรังปรุงพื้นที่ของ สน.พระโขนง ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ร่วมรดน้ำขอพร พล.ต.ต. มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น. 5) เนื่องในโอกาส งานประเพณีสงกรานต์ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ร่วมรดน้ำขอพร พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เนื่องในโอกาส งานประเพณีสงกรานต์ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (ประธานกต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมงานทำบุญสงกรานต์ประจำปี ของ สน.พระโขนง พร้อม พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สน.พระโขนง

  ทั้งนี้ ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ อีกตำแหน่งด้วย

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง), พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง พร้อม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง และ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พระโขนง

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตองช่วยเหลือชุมชนบนพื้นที่สูง 5 ชุมชน 5 จังหวัดสนาม คัสคาต้า กอล์ฟ คลับ

  รายละเอียด